Tekeminen syntyy olemisesta

_MG_2186.jpg

Teksti: Susanna Erätuli, Kuva: Jukka Erätuli

Monet ihmiset elävät nyt maailmankuvien välimaastossa, sillä olemisen oletukset, myös työnteon tapa ja moraali ovat muuttumassa. Työ ei ole enää itseisarvo, eikä ihan aina palkkakaan. Työn ja perhe-elämän tasapaino, sekä molempien mielekkyys ovat uuden ajan ytimessä. Kun työ on mielekästä, ja jonkinasteisesta vapaudesta käsin toteutettua, riittää energiaa perheellekin.

Fyysisten perustarpeitten täyttymisen jälkeen ihminen kiinnostuu yhä enemmän henkisistä tarpeistaan. Jos edelliset sukupolvet ovat rakentaneet materiaalista hyvinvointia, nyt on hengen hyvinvoinnin kasvattamisen vuoro. Ihmisinä ja yhteiskuntina etsimme tasapainoa materian ja hengen välille, eikä se ole aina helppoa, ei suoraviivaista. Tutustuessamme henkisiin puoliimme, teemme tutkimusmatkoja sielun täyttämään elämään, jossa luovuus, leikki ja itseilmaisu eivät peity muun tekemisen alle.

Samaan aikaan kuuluu maailmasta myös toisenlaisia ääniä: kontrollia ja pelkoa, vähemmän vapautta. Jokainen yksilö ratkaisee itsessään, mihin uskoo, ja hahmottaa valintojaan tämän pohjalta. Meitä ihmisiä ja maailmaamme kohtaavista ongelmista ei kuitenkaan selvitä vanhoilla keinoilla. Tarvitsemme tieteen ja tekniikan tarjoamien ratkaisujen lisäksi toivoa, luottamusta, intuitiota ja luovuutta, kun etsimme ihmiskuntana uutta tietä.

Uusi aika vaatii uusia tapoja elää, sillä olemme yhä enemmän kahdessa rinnakkaisessa todellisuudessa yhtä aikaa. Meissä on tähän aikaan sidottu, tässä ajassa toteutuva ja tämän ajan vaatimukset huomioon ottava yhteiskunnallinen puoli. Mutta meissä on myös ajaton osa, joka muistuttaa itsestään.

Mikä motivoi, saa liikkeelle? Ilmaisemalla itsemme ja luovat kipinämme, tavoitamme omaa totuuttamme elämästä. Tämä prosessi on käynnissä ihmisten, mutta miksei myös ihmisten perustamien yritysten osalta. Molemmat ovat toimintakeinoja uusille ideoille.